dinsdag 14 september 2010

Dieven van het geloof

“Gaan er twee tezamen, zonder dat zij het eens geworden zijn?” Amos 3:3

Het is makkelijk om te begrijpen dat twee mensen geen goede relatie kunnen hebben, tenzij ze het met elkaar eens zijn.

Veel huwelijken worden hierdoor vernietigd. Twee mensen trouwen gebaseerd op gevoelens en emoties. Emoties veranderen naar gelang de omstandigheden. Omdat hun relatie gebaseerd was op wat zij voelden, in plaats van hoe ze denken, beginnen de problemen... Vaak is het zelfs onmogelijk om ze op te lossen.

Het punt is, niemand kan lange tijd omgaan met iemand, wiens ideeën, besluiten en doelstellingen anders zijn. Dat betekent dat, op het moment dat ik het niet eens ben met iemand, ik niet in staat zal zijn om een bepaalde vriendschap met hem te
hebben.

Met het geloof is het niet anders. Hoe kan ik met God wandelen, als ik niet bereid ben om te doen wat Hij zegt? Als ik het niet mee eens ben met wat er geschreven staat, hoe kan ik het met Hem mee eens zijn?

Aan de andere kant, als ik trouw aan God ben en zeker ben van mijn behoudenis, hoe kan ik met mensen wandelen die kritiek hebben op mijn geloof? Pas op voor de dieven van het geloof: degenen die niet geloven in zichzelf en proberen het geloof van degenen die wel geloven te stelen of corrumperen.

Meestal, zijn de dieven van het geloof niet zo makkelijk te identificeren... En waarom is dat? Omdat ze vol van geloof lijken te zijn. Niettemin, wanneer u met hen begint te praten, kunnen de woorden die uit hun mond komen uw geloof beschadigen door u te doen twijfelen. Als u begint te twijfelen wordt uw geloof zwak... Als u er niet spoedig voor zult zorgen, zal uw geloof sterven.

Soms moeten we om ons geloof te kunnen behouden radicaal zijn en beslissingen nemen die niet toegejuicht en gesteund zullen worden door anderen. Maar vergeet niet uw geloof is het belangrijkste dat u heeft.

Bedrieg uzelf niet, als u met iemand wandelt, dan is het omdat u het met hem eens bent.

God zegent u in overvloed,

Pr Rui Silva

Geen opmerkingen:

Een reactie posten