maandag 26 april 2010

Geloof voor de zwakken?

Vele ongelovigen denken dat het geloof alleen voor de zwakken in onze samenleving is. Het is voor degenen die in iets of iemand moeten geloven om iets te kunnen bereiken. Ze denken dat ze onafhankelijk of zelf voorzienend zijn en wat het eeuwige leven betreft, willen ze daar liever niet over praten.


Het is veel makkelijker voor een mens om volgens zijn eigen menselijke verlangens te leven, dan dat hij zijn geloof in God praktiseert. Maar wie is dan eigenlijk de zwakke? Alleen een vastberaden persoon is in staat om zijn geloof te praktiseren.

En wat is het geloof uiteindelijk? Eén ding is zeker: het geloof is geen religie. Een ieder kan zichzelf religieus noemen, daar is geen geloof voor nodig.

Het geloof is het praktiseren van Gods Woord. Wanneer u vergeeft, ook al heeft u ontzettend veel redenen om gekwetst te zijn. Wanneer u de waarheid spreekt, ook al komt dit u slecht uit. Wanneer u de wil van uw vlees weigert, om zodoende de wil van uw geest te doen. Oftewel, wanneer u de Stem van God gehoorzaamt.

Wanneer wij investeren in het geloof, dan investeren wij in het leven. Het is zoals zaaien op goede aarde. Met volle zekerheid, zullen op het juiste moment, de vruchten worden geoogst. Maar het is niet omdat u geloof heeft, dat u ze zult ontvangen. Net zoals u niet goede vruchten zult oogsten, vanwege de goede aarde- u dient namelijk wel goede zaden te zaaien!

Het geloof uitoefenen betekent niet perse religieus zijn of toegewijd aan een kerk, maar wel de onvoorwaardelijke gehoorzaamheid aan de leringen van Jezus, volgens de Bijbel.

God zegent allen!

Bp. Macedo


Geen opmerkingen:

Een reactie posten