dinsdag 16 maart 2010

Hoe kunt u de Heilige Geest ontvangen?

Eerste stap: Bewustwording.
Wees ervan bewust dat niemand gedoopt wordt met de Heilige Geest, omdat hij het verdient. Als u denkt dat het om verdiensten gaat, dan zult u Hem nooit ontvangen. Deze doop dient met geheel uw kracht en uit geheel uw hart gezocht te worden, door middel van het geloof in de Here Jezus Christus.

Tweede stap:
Willen
Deze wens is niet simpelweg het willen of een goed idee vinden, omdat anderen Hem hebben. Maar omdat het zo noodzakelijk is wat betreft de behoudenis. Het dient een wens te zijn vergelijkbaar met de vergeving van zondes. Het is een vurige wens die boven elke andere droom of wens in het hart staat. Meer dan te willen leven, trouwen, en grote veroveringen, oftewel: meer dan wat mensen of deze wereld u kunnen bieden. Daarom heeft de Here deze vereiste van dorst ingesteld. Het is noodzakelijk om dorst te hebben. Heel veel dorst. Wanhopige dorst. Indien iemand dorst heeft…(Johannes 7:37) Als deze wens niet gegrepen wordt, dan wordt het moeilijk.

Derde stap:
Gedachten.
De wens dient gevolgd te worden door de gedachten die bezig zijn met de Heilige Geest. De voortdurende gedachten aan Hem dienen zowel thuis, op het werk, op straat, in de kerk of op welke plaats dan ook te zijn. Zoveel als mogelijk is. Het is zoals in de liefde. Wanneer iemand verliefd is, dan denkt de persoon, hoe hij zich ook went of keert, aan zijn geliefde, of niet?

Hetzelfde dient te gebeuren met de kandidaat die de Goddelijke Zegel wilt ontvangen. Het is belangrijk om uw gedachten op Hem te concentreren. Het is overbodig om te zeggen dat de kandidaat zich in deze fase zoveel mogelijk dient af te zonderen, van al wat schadelijk is voor zijn goede geweten.

Voorkom slecht gezelschap, of gezelschap van mensen die tegen het geloof zijn, onfatsoenlijk tijdverdrijf en alles wat de gemeenschap met de Geest kan verstoren.

Het is moeilijk, maar niet onmogelijk. Het geloof vereist offers. Als men om materiƫle goederen te veroveren het offer niet meet, hoeveel te meer bij de geestelijke verovering. Stelt u zich de volheid van de Heilige Geest eens voor!

Daarom dient er een bovennatuurlijke inspanning te zijn.

Conclusie:
Wanneer deze voorwaarden vervuld zijn, dient de kandidaat niets meer te doen, en al helemaal geen zorgen maken. Hij dient alleen te wachten. Op elk moment en op elke plek kan hij gedoopt worden. Thuis, op het werk, op straat, in de kerk, kortom: er bestaat geen belemmering meer zodat de Here Jezus hem zal dopen met Zijn Geest.

Nota bene: Gedurende de tijd dat de persoon zijn “gedachten bezighoudt” met de Heilige Geest, is het zeer waarschijnlijk dat de duivel onreine gedachten zal fluisteren. Indien dit gebeurt, weet dan dat dit een uitstekend teken is, dat u zich op het juiste pad bevindt. Wees niet ontmoedigd. Wees niet bezorgd en denk ook niet dat u zondigt tegen Hem. Verleiding is geen zonde. Het is een zonde wanneer u in de verleiding valt. Onvergeeflijke zondes zijn het beledigen of spreken van lasterende woorden tegen de Heilige Geest.

Wanneer er onreine gedachten in u opkomen, wees dan niet bang. Maak juist gebruik van dat moment en verzet u tegen de duivel, door de Here Jezus te prijzen. Hetzij met liederen, met woorden van aanbidding (met luide of zacht stem, afhankelijk van uw privacy). Het belangrijkste is dat u niet vreest of zich laat intimideren door de onreine gedachten. U dient te reageren! En reageren met lofprijzing aan God.

Gepubliceerd door Bisschop Edir Macedo

Geen opmerkingen:

Een reactie posten